Seværdigheder i Aruba

Coat of arms: Aruba

 

AW

landekode ISO

+297

telefonopkald

America/Aruba

tidszone

Oranjestad

hovedstad

Mest populære byer

AyoAruba
befolkning:3 418
BalashiAruba
befolkning:1 692
BrasilAruba
befolkning:2 522
BubaliAruba
befolkning:700
CasheroAruba
befolkning:2 246
Cura CabaiAruba
befolkning:2 091
DakotaAruba
befolkning:2 676
De BruynewijkAruba
befolkning:1 678
Eagle BeachAruba
befolkning:431
EssovilleAruba
befolkning:1 046
HooibergAruba
befolkning:2 753
MacuarimaAruba
befolkning:1 892
MalmokAruba
befolkning:500
MokoAruba
befolkning:3 840
NoordAruba
befolkning:21 495
OranjestadAruba
befolkning:28 294
Palm BeachAruba
befolkning:5 105
PapilonAruba
befolkning:2 538
ParaderaAruba
befolkning:2 486
Piedra PlatAruba
befolkning:2 419
PontonAruba
befolkning:2 057
Pos AbaoAruba
befolkning:1 179
Pos ChiquitoAruba
befolkning:5 259
San NicolaasAruba
befolkning:15 283
Santa CruzAruba
befolkning:12 870
SavanetaAruba
befolkning:2 100
Sero AlejandroAruba
befolkning:2 490
Seroe ColoradoAruba
befolkning:203
ShiribanaAruba
befolkning:3 700
Simeon AntonioAruba
befolkning:1 015
SocotoroAruba
befolkning:1 929
SolitoAruba
befolkning:2 460
Tanki LeendertAruba
befolkning:3 811
TarabanaAruba
befolkning:2 061
UratacaAruba
befolkning:1 749
VillageAruba
befolkning:730
WashingtonAruba
befolkning:3 919
ZeewijkAruba
befolkning:596

📑 alle kategorier

AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCykel butikDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning